בחינת מומחיות בפגים - בעל פה | 19.02.2024

בחינת מומחיות בפגים - בעל פה - 19.2.24

בחינת מומחיות בפגים - בעל פה

  • מועד האירוע: יום שני 19.02.2024
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה.
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך.
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות בפגים, הוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות בפגים ועברו בהצלחה את שלב א' של הבחינה

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.