בחינת מומחיות בסוכרת - בכתב | 12.12.2022

בחינת מומחיות בסוכרת - בכתב - 12.12.22

בחינת מומחיות בסוכרת - בכתב

  • מועד האירוע: יום שני 12.12.2022
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יישלח זימון בדוא"ל עם תאריך ושעת הבחינה.
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים במומחיות בסוכרת והוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי לתואר מומחיות בסוכרת

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.