בחינות על בסיסיות מועד קיץ | 25-28.07.2021

בחינות על בסיסיות מועד קיץ - 25-28.7.21

בחינות על בסיסיות מועד קיץ

  • מועד האירוע: 25-28.07.2021
  • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
  • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
  • קהל יעד: בחינות חוזרת לנכשלים ולנבחנים שלא ניגשו במועד הראשון. הבחינות בהם יתקיימו מועדי קיץ יקבעו בכפוף למספר הניגשים. הודעת לנבחנים תינתן כחודשיים לפני מועדים אלו.

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.