בחינה על בסיסית בייעוץ שינה | 10.10.2023

בחינה על בסיסית בייעוץ שינה - 10.10.23

בחינה על בסיסית בייעוץ שינה

  • מועד האירוע: יום שלישי 10.10.2023
  • בין השעות: כשבועיים לפני הבחינה, יוצג זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה
  • מיקום: טרם נקבע, יפורסם בהמשך
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שסיימו בהצלחה תכנית לימודים בקורס על בסיסי בייעוץ שינה הוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בבחינת הרישוי בייעוץ שינה.

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.