בחינה על בסיסית טיפול נמרץ משולב | 9-24.08.2021

בחינה על בסיסית טיפול נמרץ משולב - 9,10,11,15,16,17,18,22,23,24.8.2021

בחינה על בסיסית טיפול נמרץ משולב

  • מועד האירוע: 9-24.08.2021
  • בין השעות: כל נבחן ישובץ לאחד מימי הבחינה בסימולציה וכשבועיים לפני הבחינה, יפורסם זימון בפורטל עם תאריך ושעת הבחינה.
  • מיקום: המרכז הארצי לסימולציה רפואית - מסר תל השומר
  • קהל יעד: אחים ואחיות מוסמכים שהחלו ללמוד בספטמבר 2020, סיימו בהצלחה תכנית לימודים בקורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב והוכרו על ידי מינהל הסיעוד כזכאים להיבחן בטיפול נמרץ משולב.

כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלח מסרון בנוסח הבא: "לידיעתך, ניתן לצפות בהזמנה לבחינה ממשלתית בפורטל האישי". יש להיכנס ל"פורטל עוסקים במקצועות הרפואה" כדי לראות את הזימון לבחינה הכולל את מועד, מיקום ושעת הבחינה. יש להדפיס את הזימון ולהביאו ליום הבחינה.